thumbnail - Pháp gỡ bỏ mọi hạn chế liên quan Covid-19 với du khách
Lan đột biến
Hà Nội

Pháp gỡ bỏ mọi hạn chế liên quan Covid-19 với du khách

Du khách quốc tế có thể đến Pháp dễ dàng như trước khi có dịch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác