thumbnail - Pháp gỡ bỏ mọi rào cản về Covid-19 với du khách
Quốc Cường
Hà Nội

Pháp gỡ bỏ mọi rào cản về Covid-19 với du khách

Du khách quốc tế có thể đến Pháp dễ dàng như trước khi có dịch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác