thumbnail - Pháp hạn chế tiêu thụ nước do nguy cơ hạn hán
Trường Sơn
Hà Nội

Pháp hạn chế tiêu thụ nước do nguy cơ hạn hán

Vì mối đe dọa hạn hán, 88 khu vực của Pháp đã đưa ra các hạn chế về tiêu thụ nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác