thumbnail - Phát biểu tốt nghiệp của thủ khoa mắc tự kỷ không nói được
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Phát biểu tốt nghiệp của thủ khoa mắc tự kỷ không nói được

Elizabeth Bonker dùng chương trình máy tính chuyển văn bản thành giọng nói để đọc bài phát biểu của mình, do cô mắc chứng tự kỷ từ 15 tháng tuổi. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác