thumbnail - Phát hiện hóa thạch cá kỷ Jura hoàn hảo hàng trăm triệu năm
Lan đột biến
Hà Nội

Phát hiện hóa thạch cá kỷ Jura hoàn hảo hàng trăm triệu năm

Một trang trại ở Anh đã tìm thấy một kho tàng hóa thạch 183 triệu năm tuổi. Bên dưới lớp đất hiện đang bị gia súc ăn cỏ giày xéo, các nhà nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra phần còn lại hóa thạch của cá, loài bò sát biển khổng lồ được gọi là ichthyosaurs, mực, côn trùng và các động vật cổ đại khác có niên đại đầu của kỷ Jura (201,3 triệu đến 145 triệu năm trước).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác