thumbnail - Phát hiện khoáng chất ngậm nước trên sao Hỏa
Thức SG
Hà Nội

Phát hiện khoáng chất ngậm nước trên sao Hỏa

Khám phá mới của tàu Chúc Dung cho thấy hoạt động của nước lỏng trên sao Hỏa diễn ra gần đây hơn những gì các nhà khoa học từng nghĩ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác