thumbnail - Phát hiện loại virus giống SARS-CoV-2 trong cơ thể dơi ở Nga có thể lây sang người
Duy Tân
Hà Nội

Phát hiện loại virus giống SARS-CoV-2 trong cơ thể dơi ở Nga có thể lây sang người

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loại virus giống SARS-CoV-2 ẩn náu trong cơ thể dơi ở Nga có thể lây sang người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác