thumbnail - Phát hiện lượng lớn nước lỏng dưới lớp băng Nam Cực
Cường bếu
Hà Nội

Phát hiện lượng lớn nước lỏng dưới lớp băng Nam Cực

Các nhà khoa học công bố bằng chứng về sự tồn tại của một hệ thống nước ngầm rộng lớn ẩn sâu bên dưới lớp băng phía tây Nam Cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác