thumbnail - Phát hiện nhiều loài ếch mới nhỏ như hạt gạo
Minh DucTRan
Hà Nội

Phát hiện nhiều loài ếch mới nhỏ như hạt gạo

TTO - 6 loài ếch siêu nhỏ vừa được đưa vào danh sách các loài mới tìm thấy tại Mexico và Guatemala (Trung Mỹ). Chúng phát triển bằng cách… 'nhảy cóc', nghĩa là từ trứng nở thẳng ra ếch mà không qua giai đoạn nòng nọc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác