thumbnail - Phát hiện nơi nghi là cung điện của cháu Thành Cát Tư Hãn
Trường Sơn
Hà Nội

Phát hiện nơi nghi là cung điện của cháu Thành Cát Tư Hãn

Khu tàn tích với những viên ngói khắc ký hiệu đặc biệt khiến các chuyên gia cho rằng đây có thể là cung điện của Húc Liệt Ngột.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác