thumbnail - Phát hiện trên 51 nghìn vụ vi phạm thuộc lĩnh vực thủy lợi nhưng tỷ lệ xử lý rất thấp
Thức SG
Hà Nội

Phát hiện trên 51 nghìn vụ vi phạm thuộc lĩnh vực thủy lợi nhưng tỷ lệ xử lý rất thấp

Trong năm 2021, cả nước có 51.827 vụ vi phạm thuộc lĩnh vực thủy lợi đã được phát hiện, chủ yếu liên quan đến xây dựng công trình, lập bến bãi tập kết vật liệu, đào, lấp, xả rác thải, nước thải vào công trình thủy lợi. Tuy nhiên, tỷ lệ xử lý các vụ vi phạm rất thấp…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác