thumbnail - Phát hiện trữ lượng đường khổng lồ ẩn dưới biển
Thức SG
Hà Nội

Phát hiện trữ lượng đường khổng lồ ẩn dưới biển

Các nhà khoa học ước tính thế giới có 0,6 - 1,3 triệu tấn đường trong vùng đất dưới cỏ biển, tương đương đường trong 32 tỷ lon ngước ngọt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác