thumbnail - Phát huy tiềm năng về đất đai: Vướng ở đâu?
Thức SG
Hà Nội

Phát huy tiềm năng về đất đai: Vướng ở đâu?

Tại Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Ðảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng, trong đó có nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Ðặng Hùng Võ  nhận định, yêu cầu về đổi mới chính sách trong lĩnh vực này là rất cấp thiết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác