thumbnail - Phát minh hệ sinh thái mini 200 năm trước
Quốc Cường
Hà Nội

Phát minh hệ sinh thái mini 200 năm trước

Những hộp kính chứa cây độc đáo do bác sĩ người Anh sáng tạo giúp vận chuyển cây chè từ Trung Quốc đến Ấn Độ vào thế kỷ 19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác