thumbnail - Phát thanh cần chuyển đổi linh hoạt thích ứng với kỷ nguyên số
Tuấn Anh
Hà Nội

Phát thanh cần chuyển đổi linh hoạt thích ứng với kỷ nguyên số

Phát thanh hiện nay không đơn giản là phát sóng trên radio truyền thống mà đã chuyển đổi phương thức cách tiếp cận thính giả tăng cường sự tương tác với thính giả để trở thành người bạn tâm tình gần gũi hơn với thính giả ở nhiều đối tượng nhiều nơi
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác