thumbnail - Phát thanh -  tiếng nói của chính nghĩa, sự thật, cảm xúc
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Phát thanh - tiếng nói của chính nghĩa, sự thật, cảm xúc

“Những người làm báo phát thanh ngày đêm giữ gìn, phát huy bản sắc của tiếng nói Việt Nam. Đó là tiếng nói của chính nghĩa, sự thật, cảm xúc", ông Phan Văn Mãi nói.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác