thumbnail - Phát triển nông nghiệp hiệu quả cao: Chia sẻ từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu quốc tế
Minh DucTRan
Hà Nội

Phát triển nông nghiệp hiệu quả cao: Chia sẻ từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu quốc tế

Nông nghiệp của Việt Nam là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển với nhiều sản phẩm đặc sắc. Tuy vậy việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết và chưa áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến khiến cho ngành nông nghiệp vẫn chưa khai thác được hết thế mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác