thumbnail - Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Nghệ An
Quốc Cường
Hà Nội

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Nghệ An

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Nghệ An.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác