thumbnail - Phiên hồi phục thứ 2, VN-Index neo lại 1.240 điểm
Quân Mạnh
Hà Nội

Phiên hồi phục thứ 2, VN-Index neo lại 1.240 điểm

Nhiều nhóm cổ phiếu như Bất động sản, Thép, Thủy sản vẫn đang có được các cổ phiếu hồi phục mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác