thumbnail - Phim của Huỳnh Lập phát trên Netflix tại 27 nước châu Á
Lan đột biến
Hà Nội

Phim của Huỳnh Lập phát trên Netflix tại 27 nước châu Á

Netflix ngày 18-10 thông báo rằng phim Ai chết giơ tay: Kẻ độc hành của Huỳnh Lập được phát hành độc quyền trên nền tảng thu phí này tại 27 nước thuộc khu vực châu Á kể từ ngày 28-10.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác