thumbnail - Phó TGĐ Khaihoan Land: Năm nay “tung” ra 5 dự án, lãi 6 tháng tăng 232%
Diệu Thúy
Hà Nội

Phó TGĐ Khaihoan Land: Năm nay “tung” ra 5 dự án, lãi 6 tháng tăng 232%

6 tháng, công ty ước doanh thu về mảng môi giới gần 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 128 tỷ đồng, tăng 150% về doanh thu và 232% về lợi nhuận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác