thumbnail - Phó Thống đốc NHNN: Quản lý chặt tiền ảo, không để lợi dụng rửa tiền
Trường Sơn
Hà Nội

Phó Thống đốc NHNN: Quản lý chặt tiền ảo, không để lợi dụng rửa tiền

NHNN đã nghiên cứu, tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, trên cơ sở này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác