thumbnail - Phó Thủ tướng: Không để tham nhũng, thông thầu ở dự án cao tốc Bắc - Nam
Quốc Cường
Hà Nội

Phó Thủ tướng: Không để tham nhũng, thông thầu ở dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu... ở dự án cao tốc Bắc - Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác