thumbnail - Phó thủ tướng làm chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực
Quân Mạnh
Hà Nội

Phó thủ tướng làm chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026 vừa được Chính phủ quyết định thành lập. Hội đồng trước đây do Thủ tướng làm chủ tịch thì nay phó thủ tướng làm chủ tịch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác