thumbnail - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Không giải ngân được phải chuyển sang dự án khác
Quốc Cường
Hà Nội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Không giải ngân được phải chuyển sang dự án khác

“Các dự án nằm trong danh mục năm 2022, nếu chậm giải ngân, xác định không thể giải ngân hết, phải kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác