thumbnail - Phó Thủ tướng nhấn nút khởi công cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh
Thức SG
Hà Nội

Phó Thủ tướng nhấn nút khởi công cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Cầu Bến Rừng khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của 2 khu kinh tế ven biển năng động vào bậc nhất miền Bắc hiện nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác