thumbnail - Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ bất cập trong quản lý xe ô tô công
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ bất cập trong quản lý xe ô tô công

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác