thumbnail - Phôi khủng long mỏ vịt hoàn chỉnh nhất
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Phôi khủng long mỏ vịt hoàn chỉnh nhất

Một phôi khủng long mỏ vịt từ kỷ Phấn trắng đã được tìm thấy ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc trong tình trạng bảo quản đặc biệt tốt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác