thumbnail - Phòng thủ lạm phát, Bộ Tài chính đề xuất phương án giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT đối với xăng dầu
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Phòng thủ lạm phát, Bộ Tài chính đề xuất phương án giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT đối với xăng dầu

Chấp nhận giảm thu ngân sách 12.186 tỷ đồng trong vòng 6 tháng, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án, trong đó có 1 phương án giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT đối với xăng dầu nhằm kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác