thumbnail - Phụ huynh lên chợ mạng, thuê người canh con ngủ gật khi ngồi học
Quân Mạnh
Hà Nội

Phụ huynh lên chợ mạng, thuê người canh con ngủ gật khi ngồi học

Để giúp con trai duy trì sự tập trung, người mẹ lên chợ mạng đăng bài thuê người ngồi canh để tránh con ngủ gật khi học bài.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác