thumbnail - Phụ huynh than trời khi sách mới tăng giá gấp 2-3 lần: Nhà xuất bản lý giải
Cường bếu
Hà Nội

Phụ huynh than trời khi sách mới tăng giá gấp 2-3 lần: Nhà xuất bản lý giải

Nhà xuất bản lên tiếng trước thông tin giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 mới cao hơn so với giá sách hiện hành khiến phụ huynh than trời.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác