thumbnail - Phú Yên nhiều năm chưa di dời lồng bè ra khỏi Vũng Rô
Thanh Bình
Hà Nội

Phú Yên nhiều năm chưa di dời lồng bè ra khỏi Vũng Rô

Hiện tỉnh Phú Yên đã có chủ trương sắp xếp, quy hoạch lại lồng, bè nuôi thủy sản trên địa bàn, trong đó khu vực Vũng Rô không được quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn nhiều lồng, bè chưa di dời ra khỏi vịnh Vũng Rô.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác