thumbnail - Phương Tây tiến thoái lưỡng nan vì hỗ trợ vũ khí cho Ukraine
Tuấn Anh
Hà Nội

Phương Tây tiến thoái lưỡng nan vì hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Tình trạng thiếu vũ khí có thể buộc các nước châu Âu đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải cân bằng giữa sự ủng hộ cho Ukraine và nhu cầu an ninh của mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác