thumbnail - Phương Trinh Jolie xúc động khi nhận được tin nhắn của con gái 9 tuổi
Cường bếu
Hà Nội

Phương Trinh Jolie xúc động khi nhận được tin nhắn của con gái 9 tuổi

Ngoài ra, dân tình còn chăm chăm vào tên mà Phương Trinh Jolie đặt cho con gái trong điện thoại là
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác