thumbnail - Pin hoạt động như thế nào?
Minh DucTRan
Hà Nội

Pin hoạt động như thế nào?

Khi cực dương và cực âm được nối thành một đoạn mạch, phản ứng xảy ra bên trong pin giúp chuyển năng lượng hóa học thành điện năng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác