thumbnail - PVFCCo duy trì vị thế dẫn đầu về cung cấp ammonia tại Việt Nam
Cua Gạchhhh
Hà Nội

PVFCCo duy trì vị thế dẫn đầu về cung cấp ammonia tại Việt Nam

Các hoạt động sản xuất kinh doanh hoá chất trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác