thumbnail - Qualcomm ra mắt Wi-Fi 7 Networking Pro - nền tảng Wi-Fi 7 thương mại có khả năng mở rộng lớn nhất TG
Liên Hương
Hà Nội

Qualcomm ra mắt Wi-Fi 7 Networking Pro - nền tảng Wi-Fi 7 thương mại có khả năng mở rộng lớn nhất TG

(Techz.vn) Ngày 4 tháng 5 năm 2022, Qualcomm Technologies, Inc. đã công bố nền tảng Wi-Fi 7 Networking Pro Series Thế hệ 3, hiện đang được ra mắt và cung cấp cho các đối tác của Qualcomm trên toàn cầu, Networking Pro Series Thế hệ 3 là nền tảng cơ sở hạ tầng mạng Wi-Fi 7 hiệu suất cao nhất trên thế giới, có sẵn trên thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác