thumbnail - Quan chức Ukraine muốn bỏ biển số xe có các ký tự ‘Z’ và ‘V’
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Quan chức Ukraine muốn bỏ biển số xe có các ký tự ‘Z’ và ‘V’

Ukraine có thể sớm bỏ biển số ô tô có chứa các ký tự “Z” và “V”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác