thumbnail - Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước
Minh DucTRan
Hà Nội

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác