thumbnail - Quan niệm sai về tự chủ đẩy gánh nặng tài chính cho người học
Trường Sơn
Hà Nội

Quan niệm sai về tự chủ đẩy gánh nặng tài chính cho người học

Tự chủ đại học không phải là tự lo về tài chính. Nhưng làm sao để thoát khỏi quan niệm sai lầm đã được mặc định này thì vẫn còn phải tiếp tục bàn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác