thumbnail - Quan sát nhịp chỉnh
Lan đột biến
Hà Nội

Quan sát nhịp chỉnh

Theo HSC, chiến lược giao dịch ngắn hạn đối với các vị thế giải ngân mới sẽ đặt sự quan sát vào các nhịp chỉnh và kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.200 vừa mới hình th
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác