thumbnail - Quan sát sự chèo lái của nhóm cổ phiếu trụ
Cường bếu
Hà Nội

Quan sát sự chèo lái của nhóm cổ phiếu trụ

Thị trường đang được các cổ phiếu lớn tác động và vẫn cần thêm thời gian để nhà đầu tư đánh giá lại thiện chí của nhóm này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác