thumbnail - Quan tài nghìn năm của cận vệ hoàng đế La Mã
Minh DucTRan
Hà Nội

Quan tài nghìn năm của cận vệ hoàng đế La Mã

Cỗ quan tài đá chứa hài cốt còn nguyên vẹn của một cận vệ từng bảo vệ hoàng đế La Mã Diocletian cùng nhiều đồ mai táng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác