thumbnail - Quảng Ngãi: Đình chỉ học 1 tuần với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường
Viễn Đông
Hà Nội

Quảng Ngãi: Đình chỉ học 1 tuần với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường

Hội đồng kỷ luật Trường THCS Bình Chánh, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã buộc thôi học 1 tuần đối với 6 học sinh liên quan đến vụ đánh hội đồng nữ học sinh lớp 7.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác