thumbnail - Quảng Ninh đến Bình Thuận sẵn sàng ứng phó bão Noru, mưa lớn
Viễn Đông
Hà Nội

Quảng Ninh đến Bình Thuận sẵn sàng ứng phó bão Noru, mưa lớn

Công điện của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận sẵn sàng ứng phó mưa lớn, cơn bão Noru.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác