thumbnail - Quảng Ninh rà soát toàn diện các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC
Quân Mạnh
Hà Nội

Quảng Ninh rà soát toàn diện các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát những dự án sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan đến tập đoàn FLC.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác