thumbnail - Quảng Trị "chốt" giá khởi điểm đấu giá 27 mỏ đất làm vật liệu san lấp
Gia Loc
Hà Nội

Quảng Trị "chốt" giá khởi điểm đấu giá 27 mỏ đất làm vật liệu san lấp

Tỉnh Quảng Trị quyết định tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 1 năm 2022 trên địa bàn, gồm 27 mỏ đất làm vật liệu san lấp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác