thumbnail - Quảng Trị: Tạm dừng dự án trạm trộn, truy trách nhiệm đơn vị liên quan
Diệu Thúy
Hà Nội

Quảng Trị: Tạm dừng dự án trạm trộn, truy trách nhiệm đơn vị liên quan

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu tạm dừng dự án trạm trộn tại Vĩnh Sơn và làm rõ trách nhiệm trong việc thẩm định, đề xuất cấp chủ trương đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác