thumbnail - Quảng Trị trước và sau ngày thống nhất
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Quảng Trị trước và sau ngày thống nhất

Gần 50 năm sau ngày thống nhất, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc hay thành cổ Quảng Trị đã được xây mới, tôn tạo, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác