thumbnail - Quốc hội chất vấn về tiền lương; bất động sản; phòng chống tham nhũng; xử lý hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật...
Duy Tân
Hà Nội

Quốc hội chất vấn về tiền lương; bất động sản; phòng chống tham nhũng; xử lý hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật...

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn về cải cách chính sách tiền lương; quản lý thị trường bất động sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử,...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác